AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Elanlar

2024-05-06 12:15:55 290

“Xoşbəxt Yusifzadə qiraətləri” beynəlxalq elmi-praktiki konfransı keçiriləcəkdir

4-5 dekabr 2024-cü il tarixində “Xəzər regionunun neftqazlılığı və geoekoloji problemləri” mövzusunda “Xoşbəxt Yusifzadə qiraətləri” beynəlxalq elmi-praktiki konfransı keçiriləcəkdir.

https://drive.google.com/file/d/1_Wyg2kfiioTpVcagxm3PHge-5LeIEf19/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TUsau9_mEL7cKnegbS468BTJLbjnITnP/view