AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Mühasibatlıq

Tel.

(+994 12) 493 67 89

Faks (+994 12) 493 67 89  
Elektron poçtu kenanbabazade0618@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri

Dilbazov Vüqar Tarıyel oğlu