AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Sənədlər üzrə iş

Tel.

(+994 12) 493 67 41
(+994 12) 493 67 51

Faks (+994 12) 493 67 51  
Elektron poçtu nubar.-9999@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri

Səfərli Nübar Tofiq qızı