AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-08-13 10:15:30 223

Müdriklik zirvə yolunun ömür çalarları

Fəxrəddin Kərimovun 70 illik yubileyi haqqında Vışka qəzetində məqalə çap olunub


http://www.vyshkaoil.com