AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-03-05 11:54:07 110

AMEA Neft və Qaz İnstitutu haqqında Elm qəzetində məqalə dərc olunub