AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-08-01 10:26:33 55

“ANAS Transactions, Earth Sсiences” jurnalının 2022-ci il üzrə birinci nömrəsi nəşr olunub