AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-01-10 17:17:19 331

Elm qəzetində AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı Mahir Rəsulovun 70 illiyi ilə əlaqədər məqalə