AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2024-07-02 10:38:06 65

Əməkdar geoloq Vaqif Kərimov - 75 illik Yubiley