GÜNDƏLİK  

Elmi məruzə: 

“Neft-gaz yataqlarında əlverişli kollektorluq xüsusiyyətli intervalların proqnozu” – f.-r.e.d. Ə.B.Həsənov. 

 

Elmi-təşkilati məsələlər:

  1. ETİ proqramlarının müzakirəsi və qəbul edilməsi:

- Seysmik kəşfiyyatın tətbiqilə dərin (7-15 km) neft-qaz yataqlarının geoloji modellərinin tərtibi və onunla əlaqədar problemlərin tədqiqi (2017-2019) – g.-m.e.d. N.P.Yusubov.

- Karbohidrogen yataqlarının işlənilməsi zamanı hidrotermodinamik proseslərin qarşılıqlı təsirinin modelləşdirilməsi və lay parametrlərinin identifikasiyası (2017-2019) AMEA-nın müxbir üzvü Q.İ.Calalov.

- Neft və qaz yataqlarının ehtiyatlarının səmərəli mənimsənilmə məsələlərinin tədqiqi (2017-2019) – AMEA-nın müxbir üzvü A.M.Quliyev.

  1. “Geokimya” ixtisası üzrə magistratura üçün fənlər siyahısının təsdiqi.
  2. Müxtəlif məsələlər.

İxtisas 060508 – Geologiya

İxtisaslaşma - Geokimya

I sem

İngilis dili  6 kr

Geologiyanın müasir problemləri  4 kr

Neft-qaz geologiyası və geokimyasının əsasları  4 kr

Ümumi geokimya  6 kr

Azərbaycan geologiyası  4 kr

Geokimya və izotop geologiyanın əsasları  6 kr

30kr

II sem

Fəlsəfə  2 kr

Pedaqogika  4 kr

Psixologiya  2 kr

Geokologiyanın əsasları  6 kr

Geologiyanın tarixi və metodologiyası    4 kr

Geokimyanın müasir problemləri  6 kr

Karbohidrogenin üzvi geokimyası  6 kr

30 kr

 

III sem

Izotop-geokimyəvi tədqiqat metodları  8 kr

Faydalı qazıntı yataqlarının müasir geokimyəvi axtarış metodologiyaları   8 kr

Təbii proseslərin geokimyası  8 kr

Qərarlı izotoplarin geokimyası (или Методы аналитической геохимии)  6 kr

30 kr

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *