AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Elanlar

2021-07-08 07:49:56 919

AMEA Neft və Qaz İnstitutu 2021-ci il üçün doktoranturaya qəbul elan edir

AMEA Neft və Qaz İnstitutu 2021-ci il üçün doktoranturaya və dissertanturaya 5 ixtisas
üzrə qəbul elan edir:

Fəlsəfə dokturu hazırlığı üzrə:
2521.01-“Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” ixtisası üzrə – 2
yer;
2523.01-“Quyuların qazılması texnologiyası ixtisası üzrə” – 1 yer;
2525.01-“Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı” ixtisası üzrə – 1 yer;
2526.01-“Dəniz faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi texnologiyası” ixtisası üzrə – 1 yer;
2508.01-“Geoekologiya” ixtisası üzrə – 1 yer.

Elmlər dokturu hazırlığı üzrə:
2521.01-“Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” ixtisası üzrə – 1
yer.

Sənədlər 5 iyul 2021-ci il tarixindən 20 avqust 2021-ci il tarixinədək AMEA Neft və Qaz
İnstitutunda, Bakı şəh. F.Əmirov, 9 ünvanda qəbul edilir. Tel.: 493-67-51.