AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Elanlar

2021-09-29 08:19:49 970

“Geologiya və geofizikada innovasiyalar” mövzusunda konfrans keçiriləcək

5-8 oktyabr 2021-ci il tarixlərində AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun təşkilatçılığı ilə “Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində “Geologiya və geofizikada innovasiyalar” mövzusunda gənc alim və tələbələrin VIII ənənəvi beynəlxalq elmi konfransı keçiriləcək.

Tədbirin keçirilməsində məqsəd geologiya və geofizika sahəsində tədqiqat aparan gəncləri bir araya gətirməkdir.

Elmi tədbir “Yer qabığının araşdırılmasında yeni yanaşma və metodlar”, “Geoloji və geofiziki problemlərin həllində informasiya texnologiyaları”, “Yer tarixinin dövrləşdirmə problemləri və geoloji hadisələrin əlaqəsi”, “Karbohidrogen və filiz-maqmatik sistemlər”, “Kompüter elmləri və geologiyası - Yer qabığının maddi və struktur təkamülünün geodinamik qanunauyğunluqları” kimi istiqamətləri əhatə edəcək.

https://science.gov.az/az/news/open/17300