AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Elanlar

2020-06-12 02:19:03 1146

“Magistrlik dissertasiyalarının müdafiə günü“ keçiriləcək.

AMEA Neft və Qaz İnstitutunda magistrlik dissertasiyalarının müdafiə günü 16 İyun tarixində keçiriləcək. Müdafiədə “Geofizika mühəndisliyi“ İxtisası “Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki sulları“ və “Dəniz neft qaz geofizikası” ixtisaslaşması üzrə təhsil alan II kurs magistrantları Rəcəbli Cəvahir Bəxtiyar qızını, “Seysmik dalğa atributlarının interpretasiyası əsasında geoloji kəsilişin proqnozlaşdırılması” və Əlizadə Gülnarə Mərifət “Dəniz şəraitində palçıq vulkanizminin neft-qaz yatqlarının əmələgəməsində rolu (seysmik məlumatlar əsasında) g.m.-e.d. Yusubov Namaz Puti oğlu rəhbərliyi altında yerinə yetirilmişdir. Müdafiə 16 iyun 2020 ci il tarixində 11:00 Neft və Qaz Institunda İxtisaslandırılmış Müdafiə Şurasının sədri y.e.e.d., dosent Qulam Babayev rəhbərliyi ilə baş tutacaq.