AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Beynəlxalq Əlaqələr

2017

1. Mangistau Humanitar və Texniki Universiteti
2. Latviya Milli Elmlər Akademiyası
3. Mitsubushi Corporation
4. Perm Dövlət Milli Araşdırma Universiteti
5. Qubkin adına Rusiya Dövlət Neft və Qaz Universiteti

2018

1. Geomar
2. CEED

2019

1. Atıkarus Neft və Qaz Universiteti
2. Rusiya Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu
3. Ukrayna Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu
4. Rusiya Elmlər Akademiyası Paletologiya İnstitutu

2020

1. Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya Elmləri İnstitutu