AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

ELANLAR

AMEA Neft və Qaz İnstitunun aparıcı elmi işçi vəzifəsinin 1ci ...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutu 2020-ci il üçün doktoranturaya və dis...

Daha Ətraflı

Horizon 2020 Green Deal Call (Yaşıl razılaşma çağırışı)...

Daha Ətraflı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fo...

Daha Ətraflı

“Magistrlik dissertasiyalarının müdafiə günü“ keçiriləcək...

Daha Ətraflı

Maria Sklodovskaya-Küri təqaüd proqramı üzrə vebinar...

Daha Ətraflı

Müsabiqə elan edildi......

Daha Ətraflı