AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

Tel.

(+994 12) 493 67 51

Faks   
Elektron poçtu khasayeva.ayten@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri

Hüseynova Aytən Bəxtiyar qızı

İşçilərin ümumi sayı 1
Əsas fəaliyyət istiqamətləri