MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Axundov Fətəli Abbas oğlu

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 03.10.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Məşədi Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

05.15.10

Neft və qaz quyuların qazılması

Qazılan quyu lüləsinin təmizlənməsinin cəmərəliliyinin artırılması məqsədilə qazılmış süxurların çıxarılması prosesinin tənzimlənməsi və operativ kontrolu üçün yeni metodların işlənilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
100

5

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Gil süxurlarının qazılması zamanı quyu lüləsinin dayanıqlığını artıran kompleks texnoloji tədbirlərin işlənilməsi;
2. Qazma zamanı udan layın izolə edilməsi üçün yeni texnologiyanın işlənməsi;

3. Təzyiqlər fərqinin təsiri nəticəsində qazma boruların tutulmasından azad edilməsi məqsədilə yeni texnologiyanın işlənilməsi və s.
Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycanın neftqaz sahələrində qazma məhlulun udulması şəraitində quyuların qazılmasının effektivliyinin artırılması haqqında
2. Qazma zamanı təzyqlər fərqinin təsiri nəticəsində qazma boruların tutulmasından azad edilməsi üçün yeni texnologiyanın işlənilməsi

3. Quyu lüləsinin effektiv təmizlənməməsi nəticəsində yarana bilən mürəkkəbləşmələrin qarşısının alınması üçün yeni texnologiyanın işlənilməsi və s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

Medal "SSRİ ixtiraçısı" - 27.02.1991

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel. (+994 12) 539 34 71
Mobil tel . (+994 55) 660 69 25
Ev tel. (+994 12) 373 93 01
Faks
Elektron poçtu gia@azdata.net