MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2021-06-21 09:53:42 639

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının məqaləsi Web of Science elmi bazasının Russian Science Citation İndex (RSCİ) platformasında çap olunub

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun şöbə müdiri Bünyad Kazımovun “Süxurların relaksasiyalı deformasiyası nəzərə alınmaqla qazkondensat quyularının optimal iş rejiminin seçilməsi” adlı həmmüəllifli məqaləsi Web of Science elmi bazasının Russian Science Citation İndex (RSCİ) platformasında təmsil olunan “Neft və qazın texnologiyaları”(“Технологии нефти и газа”) jurnalının 2021-ci il üzrə üçüncü nömrəsində çap olunub.

http://www.nitu.ru/tng/2021_3.pdf