MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2021-07-26 11:20:27 579

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında məqaləsi çap olunub

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında məqaləsi çap olunub.

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşları Calalov Q.İ., və Mirzəyeva D.R.-nın “Qaz-kondensat qatışığının süzülməsi şəraitində xalis çatlı layın hidrotermodinamiki modelinin dəqiqləşdirilməsi“ adlı məqaləsi “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında çap olunub.

http://www.journalesgia.com/wp-content/files/2021/01/Dzhalalov_Mirzayeva_ANAS%20Transactions_2021_1.pdf