MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2021-07-30 10:16:41 839

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında məqaləsi çapdan çıxıb

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun alimləri F.Kərimov, F.Quliyev, F.Bayramova və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin əməkdaşı L.Şixiyevanın həmmüəllifi olduğu məqalə nəşr edilib.

“Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında işıq üzü görən məqalə “Azərbaycanda tullantı mənbələrinə yaxın geoloji formasiyaların qaz tutumu imkanlarının öyrənilməsi” adlanır.

https://drive.google.com/file/d/1qF1h2Fon0TGCkhxRyXph5OfleFPuUT_O/view?usp=sharing