MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2021-10-06 11:39:10 588

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “Geotektonika” jurnalında məqaləsi çap olunub

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı Namaz Yusubovun “Современные геодинамические процессы и их значение в восполнении запасов углеводородов в Черноморско –Каспийском регионе (Qara dəniz-Kaspiya bölgəsində hidrokarbon rezervlərinin doldurulmasında müasir geodinamik proseslər və onların əhəmiyyəti)“ adlı məqaləsi “Geotektonika” jurnalında çap olunub.

Qeyd edək ki, bu məqalə I. Quliyev, V.Kərimov, Q. Yetirmişli, N.Yusubov, R.Mustayev və A. Hüseynovanın iştirakları əsasında yazılmışdır.

https://drive.google.com/file/d/1uHZS7ayMkLSaBAmyZkHLrXX8A9M2LsLR/view?usp=sharing