MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2022-04-06 06:48:46 784

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında məqaləsi çap olunub

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı Ədalət Həsənov, Təhminə Qarayeva, Dildar Məmmədova və Ofeliya Mütəllimovanın (Geologiya və Geofizika İnstitutu) “Məhsuldar Qatın dərində yatan terrigen kollektorlarında karbohidrogenlərin miqrasiya kanallarının paleomaqnit izləri“ adlı məqaləsi “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında çap olunub.