MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2022-05-16 07:31:36 823

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının Rusiyada dərc olunan nüfuzlu elmi jurnalda məqaləsi çap edilib

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun elmi işçisi, dissertant Sevil Qəhrəmanlının Rusiya Elmlər Akademiyasının Uzaq Şərq Bölməsinin Xəbərləri jurnalında “Горизонт 1в Подкирмакинской свиты Продук¬тивной толщи месторождения Нефт Дашлары и состояние его разработки” (Neft Daşları yatağının Məhsuldar qatın Qırmakialtı lay dəstəsinin 1v horizontu və onun işlənilməsi vəziyyəti) mövzusunda məqaləsi çap olunub.