MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2020-09-15 10:12:49 718

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Vaqif Qurbanovun

Rusiyanın məşhur jurnallarından biri olan «Eurasian Mining»-da 'Petrophysical characteristic of deep oil and gas reservoirs in inland and offshore fields in Azerbaijan' (Azərbaycanın dənizdə və quruda yerləşən dərinə gömülmüş neft və qaz kollektorlarının petrofiziki xassələri) adlı məqaləsi nümayiş edilib. Bu məqalədə 4 müəllif iştirak edib:
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Vaqif Qurbanov
Fizika-mineralogiya elmləri doktoru, professor Ədalət Həsənov
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Vaqif Kərimov
Aparıcı mühəndis Qızqayıt Abbasova

http://rudmet.net/media/articles/Article_EM_01_20_pp.3-8.pdf