MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2022-10-21 15:17:44 317

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının Elm qəzetində “Karbohidrogen sistemlərinin yeni sinfi: çöküntü komplekslərinin sıxlaşmamış zonaları, onların xüsusiyyətləri və xəritələşdirilməsi üsulları” adlı məqaləsi dərc olunub