AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Mövsümzadə Ənvər Ağa oğlu

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 01.04.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

05. 15. 06

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Neftin qeyri bircinsli laylardan isti su ilə sıxışdırılmasının tədqiqi və onların işlənmə prosesinin tənzim edilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
46

3

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Laya isti su vurulması texnologiyasının təkmilləşdirilməsi. Qatlı neft laylarının işlənilməsinin elmi əsaslarının öyrənilməsi. Qatlı neft layının su axınının təcrid edilməsi ilə işlənməsinin tənzim edilməsi. Su və qaz axınlarının təcrid edilməsi məqsədi ilə daha sərfəli polimerlərin aşkar edilməsi və onların tətbiq texnologiyasının işlənməsi.
Elmi əsərlərinin adları

1. Elektrokimyəvi fəallaşdırılmış su ilə layların neftveriminin artırılmasının mümkün olması.
2. Neft hasilatı prosesinin intensifikasiyası məqsədi ilə elektrokimyəvi fəallaşdırılmış sudan istifadə edilməsinin bəzi məsələləri.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel. (+994 12) 490 57 45
Mobil tel . (+994 50) 411 19 41
Ev tel. (+994 12) 568 01 84
Faks
Elektron poçtu