AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Əsgərova Rəqsanə Əkbər qızı

Anadan olduğu yer AR Ağstafa rayon
Təvəllüdü 26.09.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

2521.01

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Hövzə modelləşdirilməsi texnologiyası əsasında Aşağı Kür çökəkliyinin karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

2521.01

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Yeni izatop geokimyəvi məlumatlar əsasında Kür çökəkliyinin karbohidrogenlərin əmələ gəlməsində geoloji və geofiziki şəraitləri

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
35

20

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri
Elmi əsərlərinin adları

1.Creation of 3D petrophysical model following the case study of Bakhar field on the base of program package GOCAD;
2. GOCAD Suite proqram paketi bazasında Kürovdağ yatağının timsalında üçölçülü petrofiziki modelin qurulması;
3. Kürovdağ yatağının timsalında üçölçülü petrofiziki modelin qurulması;
4. Petrophysical model of oil and gas fields Mishovdag, Kyurovdag and Neftchala;
5. Neftçala yatağı timsalında VII horizontun üçölçülü kollektorluq modeli;
6. Mişovdağ və Kürovdağ yataqlarının üçölçülü modeli;
7. Литофациальная модель пород в месторождении Кюровдаг;
8. Mişovdağ, Kürovdağ və Neftçala yataqlarının üçölçülü petrofiziki modeli (GOCAD proqramı əsasında);
9.Lithofacies model field Kyurovdag Lower Kura, Azerbaijan.
10. Temperature conditions of formation of mud volcanoes of Azerbaijan ( from geochemical data);
11. GOCAD və BASİN MODELİNG proqramları əsasında Neftçala yatağının neftlilik-qazlılıq perspektivinin qiymətləndirilməsi;
12. Süxurların üçölçülü kollektorluq modeli (Mişovdağ, Neftçala yataqları üzrə);
13. Aşağı Kür çökəkliyində dərin qatların neft-qazlılığının müxtəlif kompüter modelləşdirilməsi texnologiyaları əsasında perspektivliyinin qiymətləndirilməsi (Basin Modelling, Petromod, Gocad);
14. The 3D petrophysical models of Mishovdagh and Neftchala oil and gas fields (Lower Kura Basin);
15. “GOCAD” və “Basin Modelling” proqramları əsasında Mişovdağ yatağının neftlilik-qazlılıq perspektivinin qiymətləndirilməsi;
16. Lithofacies models Mishovdagh and Neftchala oil and gas fields on the GOCAD and Basin Modeling Software.;
17. Трехмерная литофациальная модель месторождения Нефтчала.;
18. The main structural features and oil-gas deposits of lithologic-stratigraphic type in the Lower Kura depression zone (on the basin of modeling);
19. 2D, 3D structural, lithological and geological modeling and hydrocarbon prospects of the Lower Kura Basin, Azerbaijan (on the basin of modeling).
20. Условия формирования залежей нефти и газа в Нижнеkуринской впадине.
21. Оценка нефтегазоносности Нижне-kуринской впадины по результатам моделирования УВ систем.
22. Structural Geologic Modeling and Oil and Gas Bearing of the Lower Kura Basin, Azerbaijan.;
23. Zonality of oil and gas content, conditions and perspectives of deep occurrences within the Lower Kura depression (on the basin modeling).
24. Synthesis of methods for the study of strata within the Eastern Paratethys.
25. Seismicity of the Southern Caspian subduction zone.
26. Reservoir properties, Burial history, Thermal and pressure conditions of the western part of the South Caspian basin. Implementation to oil and gas perpective og the area.
27. Геодинамических особенностей южно-каспийской нефтегазоносной провинции и персидского залива.
28. Characteristics of focal mechanisms in South Caspian subduction zone.
29. Azərbaycanda neft-qaz-kondensat yataqlarının formalaşmasına neotektonik proseslərin təsiri.
30. Hövzə modelləşdirməsi texnologiyası əsasında Aşağı Kür çökəkliyinin Qarabağlı, Kürsəngə, Bəndovan, Pirsaat profili üzrə karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi.
31. “Spation –temporal features of seismicity of the south Caspian basin”.
32. “The history of “black gold” during the period of Azerbaijan Democratic Republic”.
33. Study of Linearly Extended Zone of Southern Caspian.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

8 il

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel. (+994 12)  539 21 40
Mobil tel . (+994 ) 55 659 65 94
Ev tel.
Faks
Elektron poçtu askerova-roksana@rambler.ru