AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Məmmədov İbrahim Əbdülrəhim oğlu

Anadan olduğu yer Şəki şəhəri
Təvəllüdü 24.10.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi g.-m.e.n. 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

04.00.21

Litologiya

Kür və İori çaylararası eosen çöküntülərinin neft-qazlılığı ilə əlaqədar litologiyası (Qərbi Azərbaycan)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

25.17.01

Litologiya

Orta Kür depressiyasındakı paleogen çökmə formasiyalarının paleocoğrafi əmələgəlmə şəraiti və yerləşmə qanunauyğunluqları

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
50

10

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri
Elmi əsərlərinin adları

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Sedimentologiya Cəmiyyəti İB-nin həmtəsisçisi

Pedaqoji fəaliyyəti

1986-2020

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

ADNSU, AZ1000, Bakı ş.Azadlıq pr.20

Vəzifəsi

Dosent

Xidməti tel.
Mobil tel . (+994 50) 672 20 14
Ev tel. (+994 12) 375 70 40
Faks
Elektron poçtu ibrahim.mammadov@asoiu.edu.az