AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Mühasibatlıq

Tel.

(+994 12) 493 67 89

Faks (+994 12) 493 67 89  
Elektron poçtu parvin.karimkhanli@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri

Vüqar Dilbazov Tarıyel oğlu