AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Ümumi şöbə

Tel.

(+994 12) 493 67 41
(+994 12) 493 67 51

Faks (+994 12) 493 67 51  
Elektron poçtu nubar.-9999@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri

dasdas Dilbazova Nügbar Tofiq qızı