AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Kitabxana

Tel.

Faks   
Elektron poçtu
Struktur bölmənin rəhbəri