AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Təchizat və xidmət

Tel.

(+994 12) 493 67 51

Faks (+994 12) 493 67 89   
Elektron poçtu
Struktur bölmənin rəhbəri

Əkbərov Azər Əjdər oğlu