AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbərlər

2021-05-04 08:06:40 23

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının məqaləsi Web of Science elmi bazasının Russian Science Citation İndex (RSCİ) platformasında çap olunub

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun şöbə müdiri Bünyad Kazımovun “Süxurların Abel nüvəli sürüngəcliyi şəraitində qaz laylarının kollektor xassələrinin təyini” adlı həmmüəllifli məqaləsi Web of Science elmi bazasının Russian Science Citation İndex (RSCİ) platformasında təmsil olunan “Neft və qazın texnologiyaları”(“Технологии нефти и газа”) jurnalının 2021-ci il üzrə ikinci nömrəsində çap olunub

http://www.nitu.ru/tng/2021_2.pdf