AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-07-27 08:27:24 902

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında məqaləsi çap olunub

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşları F.N. Kərimov, F.Ə. Quliyev, F.Z. Bayramova və L.M. Şixiyevanın (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) “Karbon qazının tutulub saxlanılması və onun məqsədyönlü istifadəsi “ adlı məqaləsi “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında çap olunub.

https://drive.google.com/file/d/1amJDHIbkJKn_fQsR8zByErRY7Ad21N4_/view