AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-01-17 11:54:19 704

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı Respublika Elmi konfransda iştirak edib

Institutun şöbə müdiri, texnika üzrə fəlsəfə doktoru Bünyad Kazımovun Sumqayıt Dövlət Universitetinin təşkilatçılığı ilə 9 - 10 dekabr 2021-ci il tarixində keçirilmiş “Riyaziyyatin tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” mövzusunda IV Respublika elmi konfransında “Mayenin birfazli süzülməsi şəraitində suxurları relaksasiyalı deformasiya olunan layların təbii-texnoloji göstəricilərinin təyini” mövzusunda etdiyi məruzənin tezisi konfransın materiallarında çap olunub.