AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-03-05 11:54:51 609

AMEA Neft və Qaz İnstitutu haqqında Vışka qəzetində məqalə dərc olunub