AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-03-05 11:54:51 127

AMEA Neft və Qaz İnstitutu haqqında Vışka qəzetində məqalə dərc olunub