AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-04-04 12:01:57 649

AMEA Neft və Qaz İnstitutu haqqında Elm qəzetində məqalə dərc olunub