AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-04-08 09:40:40 879

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının məqaləsi beynəlxalq elmi-təcrübi konfransın məcmuəsində çap olunub

İnstitutunun şöbə müdiri, t.e.n. Bünyad Kazımovun həmmüəllif olduğu “Определение динамики потребного количества скважин при разработке глубокозалегающих нефтяных залежей в режиме растворенного газа” adlı elmi məqalə 08 dekabr 2021-ci il tarixində Rusiyanın Nijnevartovsk şəhərində keçirilmiş “Современное програм¬мирование” mövzulu IV beynəlxalq elmi-təcrübi konfransın məcmuəsində çap olunmuşdur.