AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-05-31 10:19:46 102

Ədalət Bədəl oğlu Həsənov – 70 illiyi haqqında Vışka qəzetində məqalə dərc olunub