AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-05-31 06:19:46 771

Ədalət Bədəl oğlu Həsənov – 70 illiyi haqqında Vışka qəzetində məqalə dərc olunub