AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-06-13 06:09:16 710

AMEA Neft və Qaz İnstitutu Yaponiyanın JOGMEC korporasiyası ilə birgə çöl tədqiqat işləri haqqında Vışka qəzetində məqalə dərc olunub