AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-06-13 10:09:16 78

AMEA Neft və Qaz İnstitutu Yaponiyanın JOGMEC korporasiyası ilə birgə çöl tədqiqat işləri haqqında Vışka qəzetində məqalə dərc olunub