AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-07-20 08:10:29 779

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının “SOCAR Proceedings” jurnalında məqaləsi çap olunub

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşları, AMEA-nın müxbir üzvü Qərib Cəlalov, Yevgeniy Mamalov, Yevgeniya Qorşkova və Albina Hadiyevanın (Ş. Yesenov adına Xəzər Dövlət Texnologiya və Mühəndislik Universiteti, Aktau, Qazaxıstan) “Su-hava qarışığının tətbiqi ilə neft hasilatının intensivləşdirilməsi“ (“Интенсификация добычи нефти с применением водовоздушной смеси“) adlı məqaləsi “SOCAR Proceedings” jurnalında çap olunub.

Qeyd edək ki, bu məqalə “Scopus” beynəlxalq məlumat bazasına daxil edilib və sertifikatlaşdırılıb.

https://drive.google.com/file/d/1W9KuZziZye7tVBaoRmvmu34QBdoUGTdG/view?usp=sharing