AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-08-01 10:15:52 483

Академик Фахраддин Гадиров: “За наше чистое море” статья была опубликована в газете ”Наука”