AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-09-09 07:07:55 612

"Palçıq vulkanizmi və karbohidrogen sistemləri" mövzusunda beynəlxalq yay məktəbi keçirilib