AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2023-06-06 06:34:50 477

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında məqaləsi çap olunub

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun “Neft-qaz sahəsinin geoekoloji problemləri” şöbəsinin müdiri Fəxrəddin Kərimovun “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında “Nəhəng karbohidrogen yataqları və Cənubi Xəzər çökəkliyində onların mövcudluq ehtimalının geoloji əsaslandırılması” məqaləsi çap olunub.