AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2023-10-20 10:10:23 299

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı beynəlxalq konfransda onlayn şəkildə iştirak edib

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı texnika üzrə fəlsəfə doktoru Bünyad Kazımov “Лукойл-Инжиниринг” ASC-nin 18-20 oktyabr 2023-cü il tarixində Perm şəhərində “Инновации для повышения эффективности сопровождения нефтегазовых активов” (“Neftqaz aktivlərinin müşayiət olunma səmərəliliyinin artırılması üçün innovasiyalar”) mövzusunda keçirilmiş V beynəlxalq elmi-təcrübi konfransında “Идентификация фильтрационно-емкостных свойств глубоко-залегающих газовых залежей на основе численного моделирования процесса фильтрации газа в пласте” (“Qazın layda süzülməsi prosesinin ədədi modelləşdirilməsi əsasında dərin yatıma malik qaz yataqlarının süzülmə-tutum xassələrinin iden¬tifika¬siyası”) adlı məruzə ilə onlayn şəkildə iştirak edib.