AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2023-12-08 06:18:37 224

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının beynəlxalq jurnalda məqaləsi çap olunub

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutun şöbə müdiri, texnika üzrə fəlsəfə doktoru Bünyad Kazımovun həmmüəllifliklə Rusiyada nəşr olunan “Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море” jurnalında “Определение показателей разработки нефтяных месторождений, подвергаемых деформации, с учетом активности законтурной водной зоны” (“Su zonasının aktivliyi nəzərə alınmaqla neft ytaqlarının işlənilmə göstəricilərinin təyini”) adlı məqaləsi çap olunub.