AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbərlər

2021-01-20 00:00:01 38

20 Yanvar - Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin!