AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-03-01 08:56:25 1018

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Neft və Qaz İnstitutunun şöbə müdiri, texnika elmləri namizədi Bünyad Kazımov beynəlxalq jurnaldakı məqaləsinə görə "London Journal Press" nəşriyyatında üzv seçilib.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft və Qaz İnstitutunun “Karbohidrogen yataqlarının işlənilməsinin texniki-texnoloji və iqtisadi problemləri” şöbəsinin müdiri, texnika elmləri namizədi Bünyad Kazımova "London Journal Press" nəşriyyatı ABŞ-da dərc olunan “International Journal of Theoretical and Applied Mathematics” jurnalında dərc edilmiş “Numerical Definition of Indicators of the Development of Creeping Oil Layer on Values of Change of an Well Production”(Quyunun hasilatının dəyişməsi halında sürüngənli neft layının işlənilmə göstəricilərinin ədədi təyini) məqaləsinin yaratdığı müsbət təəssüratla əlaqədar olaraq, üzv seçməklə, nəşriyyatla birbaşa səmərəli əlaqə yaratmaq imkanı yaratmışdır.
Məqalənin linki: http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=347&doi=10.11648/j.ijtam.20170305.13