AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Qadınlar Şurası


-       sədr

-       sədr müavini

-       üzvlər


Arzu Nurağa qızı Rüstəmli

Rəna Tofiq qızı Abbas-Əliyeva

Samirə Dadaş qızı Məhərrəmova

Nailə Seraqovna Xairova

Nügbar Tofiq qızı Dilbazova

Fatimə Zakir qızı Bayramova

Esmiralda Aydın qızı İbrahimova