AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

Neft və Qaz İnstitutunun magistrantları üçün distant təd...

Daha Ətraflı

Neft və Qaz İnstitutunda koronavirus təhlükəsinə qarşı ...

Daha Ətraflı

Azərbaycan və Rusiyanın neft sektoruna dair perspektivli lay...

Daha Ətraflı

Neft və Qaz İnstitutunun keçirdiyi müsabiqədə 35 iddiaç...

Daha Ətraflı