AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

Geologiya, Geologiya mühəndisliyi, Neft-qaz mühəndisliyi ix...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunda magistrlik dissertasiyalarını...

Daha Ətraflı

AMEA-nın Təhsil şöbələrinin müdirləri ilə növbəti on...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun işçiləri üçün növbəli ...

Daha Ətraflı

“Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun “Neft və qaz geologiyası, g...

Daha Ətraflı

Elm və Texnologiyada Avropa Əməkdaşlığı (COST) üzrə ve...

Daha Ətraflı

Maria Sklodovskaya-Küri təqaüd proqramı üzrə vebinar...

Daha Ətraflı

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşları “Layihələrin ida...

Daha Ətraflı