AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

Bu gün Azərbaycan Respublikas...

Daha Ətraflı

Başda Ali baş komandan İlham...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun...

Daha Ətraflı

GEOLOQ VƏ GEOFİZİK TƏLƏBƏ...

Daha Ətraflı

16-18 Aprel 2020-ci il Əla T...

Daha Ətraflı

Contribute to the IAP survey on...

Daha Ətraflı

Azərbaycan Neftçi Geoloqlar C...

Daha Ətraflı

AMEA-nın Neft və Qaz İnstitu...

Daha Ətraflı

12 Noyabr - Konstitusiya Günü...

Daha Ətraflı